Kolieskové kolieskové korčule
Ľadové korčuľe
Doplnky
O Jia Yue

Dongguan Jia Yue sports products Co., Ltd. je profesionálnym dodávateľom inline korčúľ, krasokorčúľ, hokeja a príslušenstva. Továreň sa nachádza vo výrobnej základni obuvi v Houjie, Dongguan, obchod a dizajn spoločnosti sa nachádza v Dongcheng z Dongguan, provincia Guangguan.

Dongguan Jia Yue sports products Co., Ltd. má v tomto odvetví silný a pokročilý tím výskumu a vývoja. V priemysle vyniká svojou teóriou dizajnu, vývojom, industrializáciou výroby, výrobným procesom a kvalitou produktu, všetky korčule môžu prejsť testom EN13843, EN15638. Suroviny, výrobná technológia a štýlový dizajn vynikajú Jia Yue.

Čítaj viac
Najnovšie správy
 • Nájdite svoj dokonalý pár mäkkých ľadových krasokorčúľ s týmito dodávateľmi
  2023-3-29
  Nájdite svoj dokonalý pár mäkkých ľadových krasokorčúľ s týmito dodávateľmi

  If you're looking to take up ice skating, or if you're a seasoned skater looking for a new pair of skates, then you'll know that finding the perfect pair of soft ice figure skates is crucial. In this article we'll be looking at some of the best suppliers of soft ice figure skates and how to find the perfect pair for you.     What are Soft Ice Figure Skates? Soft ice figure skates are a type of ice skate that offer more comfort and flexibility than traditional ice skates. They have a soft inner lining which provides extra support and cushioning to your feet, making them perfect for long practice sessions. They also offer greater flexibility and mobility, allowing...

  zobraziť viac >>
 • Explore the Latest in Speed Skate Technology from China’s Top Factory
  2023-3-29
  Explore the Latest in Speed Skate Technology from China’s Top Factory

  Over the years, speed skating has undergone significant technological advancements that have propelled the sport to new heights. With cutting-edge materials, advanced manufacturing techniques, and innovative designs, speed skating equipment has become lighter, stronger, and more efficient. China's top factory has been at the forefront of these technological developments, producing some of the best speed skates on the market. In this article, we will explore the latest in speed skate technology from China's top factory. Carbon Fiber Carbon fiber is one of the most significant technological advancements in the speed skating industry. It is a lightweight, yet strong material that has revolutionized the design of speed skates, making them faster and more efficient. Carbon fiber boots are stiffer and offer...

  zobraziť viac >>
 • Maximize Your Performance with Speed Skates from China’s Leading Factory
  2023-3-29
  Maximize Your Performance with Speed Skates from China’s Leading Factory

  Speed skating is a thrilling and exciting sport that requires strength, endurance, and excellent technique. To perform at your best, you need the right equipment, starting with a pair of high-quality speed skates. If you are looking for reliable and top-performing speed skates, China's leading factory has got you covered. In this article, we will discuss how you can maximize your performance with speed skates from China's leading factory. Quality and Performance China's leading factory specializes in producing high-quality speed skates that offer exceptional performance, comfort, and durability. They use only the best materials, technologies, and advanced manufacturing techniques to create skates that are at the forefront of speed skating competitiveness. The factory has invested in research and development to...

  zobraziť viac >>
 • Choose Your Perfect Pair: A Guide to Finding the Ideal Leather Figure Skates Factory
  2023-3-29
  Choose Your Perfect Pair: A Guide to Finding the Ideal Leather Figure Skates Factory

  Leather figure skates are an essential piece of equipment for serious skaters who want to perform at the highest level. These skates are not only stylish but also offer excellent durability, support, and performance capabilities. However, finding the right leather figure skates factory can be a challenging task, especially with so many options available on the market. In this guide, we will provide you with essential tips on how to choose the perfect pair of leather figure skates from the ideal factory. Determine Your Skating Level: The first step in choosing the right factory is to determine your skating level. Are you a beginner, intermediate or advanced skater? Different factories cater to different levels of skaters, and it is essential...

  zobraziť viac >>
 • The Benefits of Using China Roller Skates for Fitness and Health
  2023-3-29
  The Benefits of Using China Roller Skates for Fitness and Health

  Roller skating has been a popular activity for decades, and for good reason. Not only is it a fun and enjoyable way to get outside and exercise, but it also offers a range of health benefits. China roller skates are a popular choice for many fitness enthusiasts due to their affordability, durability, and versatility. In this article, we will explore the benefits of using China roller skates for fitness and health.     Burns Calories: Roller skating is an effective cardio workout that burns calories and helps to shed excess weight. According to the American Council on Exercise, roller skating can burn up to 600 calories per hour, making it a great way to achieve your fitness goals. Builds Muscle:...

  zobraziť viac >>
 • Evolúcia kolieskových korčúľ: Ako sa vyrábajú korčule v modernej továrni
  2023-3-20
  Evolúcia kolieskových korčúľ: Ako sa vyrábajú korčule v modernej továrni

  Kolieskové korčule od svojho vynálezu v 80. rokoch prešli dlhú cestu. Dnes sú obľúbenou rekreačnou aktivitou, ktorú si užívajú ľudia všetkých vekových kategórií a úrovní zručností. S rastúcim dopytom po kolieskových korčuliach výrobcovia zaviedli nové technológie a materiály, aby vytvorili korčule, ktoré sú odolnejšie, pohodlnejšie a výkonnejšie. V tomto článku sa pozrieme na vývoj kolieskových korčúľ a na to, ako sa vyrábajú v modernej továrni. Prvé dni kolieskových korčúľ Prvé kolieskové korčule boli vynájdené v 80. rokoch 20. storočia Scottom a Brennanom Olsonovými, hokejovými bratmi z Minnesoty. Chceli vytvoriť tréningový nástroj, ktorý by hokejistom umožnil precvičiť si korčuľovanie...

  zobraziť viac >>