නිවස - බ්ලොග් - සමාගම් ගතිකත්වය - මෘදු අයිස් ෆිගර් ස්කේට් මිලදී ගැනීම ශීත විනෝදය සඳහා සුදුසු වේ

මෘදු අයිස් ෆිගර් ස්කේට් මිලදී ගැනීම ශීත විනෝදය සඳහා සුදුසු වේ

time: 22-11-03 view:228

If you’re looking for a fun way to enjoy the winter weather, consider buying soft ice figure skates. These skates are perfect for beginners, and they provide a fun, safe way to enjoy the winter weather.

What are soft ice figure skates?

Soft ice figure skates are a type of figure skate that is made from a softer material than traditional ice skates. This allows for a greater range of movement and makes them ideal for figure skating on soft ice surfaces.

 

Why buy soft ice figure skates?

There are many reasons to buy soft ice figure skates. One reason is that they are more affordable than traditional figure skates. They are also easier to learn how to skate in and are perfect for beginners. Soft ice figure skates are also great for indoor skating.

What to look for when buying soft ice figure skates

When buying soft ice figure skates, there are a few things you need to look for. First, make sure that the skates are adjustable. This will ensure a perfect fit. Second, make sure that the skates have a good grip. You don’t want to risk slipping and falling on the ice. Finally, make sure that the skates are comfortable. You’ll be wearing them for a while, so you don’t want them to be too tight or too loose.

 

How to care for soft ice figure skates

Soft ice figure skates are made of a softer material than traditional ice figure skates. They require a different type of care.

To clean soft ice figure skates, you can use a mild soap and water. Be sure to rinse them well and dry them completely before storing them.

When you are not using your soft ice figure skates, be sure to store them in a dry place. If they get wet, they may become damaged.

Consider purchasing soft ice figure skates, you’ll love skating on soft ice and spending quality time with your friends and family.

නවතම ප්රවෘත්ති
       
 • ඔබේ වාසිය සඳහා ස්පීඩ් ස්කේට් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද

  ඔබේ වාසිය සඳහා ස්පීඩ් ස්කේට් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද

  ස්පීඩ් ස්කේට් තෝරාගැනීමේදී, ඔබ සලකා බැලිය යුතු සාධක කිහිපයක් තිබේ. පළමුවැන්න ඔබේ ලිස්සා යාමේ මට්ටමයි. ඔබ ආරම්භකයකු නම්, ඔබට පාලනය කිරීමට පහසු ස්කේට් එකක් තෝරා ගැනීමට අවශ්ය වනු ඇත. ඊළඟ සාධකය වන්නේ ස්කේට් ප්රමාණයයි. ස්කේට් එක ඔබේ පාදයට සුදුසු ප්‍රමාණය බව සහතික කර ගැනීමට ඔබට අවශ්‍යය. විවිධ වර්ගයේ ස්පීඩ් ස්කේට් ස්පීඩ් ස්කේට් විවිධ වර්ග වලින් පැමිණේ, එක් එක් ඒවායේ වාසි සහ අවාසි ඇත. වඩාත් සුලභ වර්ග වන්නේ විනෝදාත්මක සහ ධාවන ස්කේට් ය. විනෝදාත්මක ස්පීඩ් ස්කේට් සාමාන්‍යයෙන් රේසිං ස්කේට් වලට වඩා මෘදු හා නම්‍යශීලී වේ. මෙය නව ස්කේටර් සඳහා ඔවුන් වඩාත් සුවපහසු කරයි, නමුත් ඒවා මන්දගාමී වේ. ධාවන...

 • රෝලර් නිෂ්පාදකයා රූප ලිස්සා යාමේ මූලික චලනයන් පැහැදිලි කරයි

  රෝලර් නිෂ්පාදකයා රූප ලිස්සා යාමේ මූලික චලනයන් පැහැදිලි කරයි

  Ice figure skate is a sport that places great emphasis on skill. If you want to practice figure skating, you must first master the basic movements of figure skating. The basics of figure skating include raising the heel in place, standing in place, alternating feet in place and standing in place. Only by mastering these basic movements can we begin the difficult practice. Let us learn simple figure skating exercises with you. For the basic movements of figure skating, laying a good foundation is the key! If you want to practice difficult movements, you must first do the following four basic movements: 1. Heel lifted into place Hold the railing, or with the support of your partner, lift up the...

 • ළමයින් කැමති රෝලර් ස්කේට් වල වටිනාකම කොහිද?

  ළමයින් කැමති රෝලර් ස්කේට් වල වටිනාකම කොහිද?

  රෝලර් ස්කේට් වල ජනප්‍රිය වටිනාකම පිළිබිඹු කරන්නේ රෝලර් ස්කේටිං යනු විනෝදාස්වාදය සහ විවේක ක්‍රියාකාරකම් සහිත ක්‍රීඩාවක් බවයි. ඒ අතරම, එය ශක්තිමත් අගය කිරීමේ වාසිය ද ඇත. එය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා තරඟවල වැදගත් ඉසව්වකි. රෝලර් ලිස්සා යාමේ නැගීම රෝලර් ස්කේටිං සම්බන්ධ බොහෝ කර්මාන්තවල දියුණුවට හේතු වී ඇත, නමුත් සමහර සමාගම් චීනයේ රෝලර් ස්කේටිං හි නව්‍ය සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කරන්නේ නම්, රෝලර් ස්කේටිං නිෂ්පාදකයින්ගේ ස්පන්දන ගැන කතා කරමු - දිනපතා ලිස්සා යාම සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියකි. දරුවන්ගේ ව්‍යායාම පුරුදු අනුව තත්පර කිහිපයකින් සපත්තු ගැටගැසීමට හැකි ළමා රෝලර් ස්කේට් අපි දියුණු කළ යුතුයි. "slacking turnbuckle" පද්ධතියට සපත්තු ලේස් කිහිපයක් ඇතුළත සවි කළ හැක...

 • Yuzuru Hanyu’s figure skating at the Winter Olympics

  ශීත ඍතු ඔලිම්පික් උළෙලේ යුසුරු හන්යුගේ ෆිගර් ස්කේටිං

  White snow decorates the winter land, and the wonderful events of the Beijing Winter Olympics are ushered in this world of ice and snow. Figure skating attracts large audiences with its moving musical melodies and dazzling spins and jumps on the ice. Will Yuzuru Hanyu be the champion? Who is Yuzuru Hanyu? Yuzuru Hanyu is a Japanese men's single figure skater who was born on December 7, 1994 in Sendai, Miyagi Prefecture, Japan. The young man has broken world records 19 times. With the beautiful music, the young man closed his eyes, waited for the rhythm, and slowly relaxed. They seemed to be thinking about the next dance. Suddenly, he turned his head to the right and began to dance....

 • Ice figure skate suppliers from china

  Ice figure skate suppliers from china

  2022 is the year of the Olympic Games, which will be held in Beijing and Zhangjiakou from February 4 to February 20. The athletes also showed their superb skills one after another and won the championship in the performances of Sui Wenjing and Han Cong in pair figure skating. Both Han Cong and Sui Wenjing are from Harbin, Heilongjiang Province, and they have been partners since they were ten years old. Han Cong has won the World Youth Figure Skating Championships 3 times and the Youth Championship of the World Figure Skating Grand Prix Finals 2 times. Sui Wenjing has won the World Figure Skating Championships twice and the Youth Championship of the World Figure Skating Grand Prix Finals twice....

 • රෝලර් ස්කේටිං ඉගෙනීම දණහිස ශක්තිමත් කිරීමට උපකාරී වේද?

  රෝලර් ස්කේටිං ඉගෙනීම දණහිස ශක්තිමත් කිරීමට උපකාරී වේද?

  Learning roller skating is actually an extreme sport that requires endurance, balance, coordination and physical strength. This exercise requires the active participation of your core muscles and legs. Before you plan to practice, you must be fully prepared to do the required muscle strength and endurance. Complaining about knee pain is nothing new to roller skaters. So is this sport harmful to your knees? 1. Is roller skating good for the knees? Is there any harm in roller skating for me, If your body does not have the endurance and strength you need, it may put pressure on your knees. Because roller skating itself is considered a great sport. It is good for whole body strength and has the least...