בית - בלוג - דינמיקה של החברה - החלקה אמנותית על קרח תוצרת סין מספרת לך קצת ידע בהחלקה

החלקה אמנותית על קרח תוצרת סין מספרת לך קצת ידע בהחלקה

time: 22-08-12 view:667

If you’re looking to buy a good pair of skates for yourself or your kids, there are a few things you should consider. After all, the quality of your skates determines how you or your child will perform when you wear them. Safety is another consideration, as a lack of proper technique can lead to falls and injuries.

Remember, casual or entry-level skates shouldn’t be expensive. You shouldn’t waste your money on expensive state-of-the-art skates, skating a few times a year. However, cheaper options often offer less comfort and ankle support.

Choose the right size skates

One mistake you can make is buying a pair of skates that are too large. Know that the right skates are the key to success. It specifically concerns figure skates, where blade control is critical. Choose a pair of shoes that fit well but aren’t too tight. If you have enough room to put your fingers behind your heels, that’s fine. In general, it’s best to try on your skates in the morning or early afternoon. Don’t forget to bring your skating socks (you’ll find out more about choosing the right skating equipment later in this article).

Choosing the right shoe size for kids is harder because they take off their shoes very quickly. This is why many models of children’s skates are adjustable in length. This means the boot can expand so your child can grow up to three or four sizes with the skates. Although the adjustable skates are designed for recreational skating, they are just as high quality as regular models. If your child’s feet are still growing, we recommend adjustable skates. ?

How do beginners choose figure skating shoes?

Most skates can be categorized by skill level. This means that the features of the skates are best suited to their skill level, it doesn’t mean that high-end skates are of better quality than mid-range skates.

 

 

 

Ice Skates and Hockey Skates

Both skates have their pros and cons.

The type of skate defines its purpose. Figure skating blades are long and straight to help with balance. They also have toe options, which help better perform advanced figure skating moves such as jumps and spins. However, figure skaters often trip over their toes.

Boots are made of leather or synthetic leather. Leather is used in more expensive professional skates. Boots are usually stiff and uncomfortable to wear, but they provide great ankle support. Synthetic leather boots are generally more comfortable but lack ankle support. However, some modern synthetic leather skates surpass leather boots in ankle support and have better padding for more comfort.

The blades of hockey skates are slightly curved and shorter to give you more power, acceleration and quicker turns. On the other hand, they are not suitable for long rides, making balancing more difficult. Because there are no toes, you’re less likely to trip, but there’s nothing stopping you from falling. As the name suggests, ice hockey skates are the most popular winter sports in the United States. But for beginners and those who need speed, they are also suitable for regular skating.

The hard shell of ice hockey skates protects your feet from the impact of a hockey game. While the outer shell is stiff, the soft interior padding makes them comfortable to wear, which is doable for beginners looking for a comfortable skate. Boots provide great support for your ankles and feet.

Which skates or hockey skates are easier to learn?

If you want to learn figure skating in the future, it is best to start with figure skating. If you start with ice hockey skates and then switch to figure skates, it will be much more difficult to adjust the toe paddles. If you plan to play hockey, we also recommend starting with figure skating. Many hockey players find it challenging to balance on the best hockey skates, especially if they are young and skating for the first time. If you lose your balance, you will immediately fall forward or backward. When you don’t know how to push with the blade, you keep falling forward. The adjustment of hockey skates will be fairly easy to learn to push with the blades on the skates.

 

 

 

 

What are the precautions for skating for the first time?

wear appropriate clothes

Wear suitable clothing that will make the movement comfortable and not get wet. Skating is a sport where your body warms up when you walk. For an outdoor skating rink, you should opt for slightly thicker, warmer clothing, or add layers.

Wear socks or tights.

Wear socks or tights. To keep your feet comfortable and warm, you should wear skating tights or microfiber socks. It’s important not to get your feet wet to keep them warm. Use tights or microfiber cloths instead of cotton socks when skating.

lace up boots

Tie the boots around the legs to secure the ankles and stabilize the ankles. Make it as tight as possible and you can still walk and stand up. If your leg is numb, it’s too tight. Remember that when you skate, your boots and laces will loosen up a bit.

Warm up first.
Warm up first. A quick warm-up before skating is essential. It will prevent your muscles from soreness as your body may not be used to the cold.

Can this knowledge help you, I hope you learn to skate at the end of summer vacation.

חדשות אחרונות
       
 • Jiayuesport הוא יצרני גלגיליות הוקי רולר הטובים ביותר שאתה יכול לסמוך עליו

  Jiayuesport הוא יצרני גלגיליות הוקי רולר הטובים ביותר שאתה יכול לסמוך עליו

  כיצד לבחור את הטוב ביותר עבורך כשמדובר בהוקי, חשוב להצטייד בגלגיליות הנכונות. אם אתה מחפש את החלקים הטובים ביותר עבורך, יש כמה דברים שאתה צריך לקחת בחשבון. להלן מדריך שיעזור לך לבחור את יצרן גלגיליות המתאים. מה לחפש בעת בחירת יצרן גלגיליות כשחקן הוקי מתחיל, ייתכן שאינך יודע מה לחפש בעת בחירת יצרן מחליקי הוקי. אנו נותנים לך כמה טיפים למה להיזהר בעת הקנייה. כאשר בוחרים יצרן גלגיליות הוקי, כדאי לקחת בחשבון את איכות המחליקים. אתה לא רוצה לקנות גלגיליות שמתפרקות לאחר כמה שימושים. למצוא...

 • How a Leather Figure Skate Factory Makes Skates

  How a Leather Figure Skate Factory Makes Skates

  While many winter sports are modern inventions, ice skating is not one of them. There is evidence that some form of the hobby has existed since 1000 BC. Granted, this is a more primitive version of tying the bones to the boot, but the concept is a time-honored tradition. As society has developed, so has the method of making leather figure skates. At the same time, there are many Leather Figure Skate Factory that is constantly improving. Even though the basic design of the skates remains the same, we've come a long way from the ribs of elk and reindeer. Or you might think so. The method of making the skate, including the shape and material, depends on the purpose...

 • Please buy the Roller Hockey skate that suits you

  Please buy the Roller Hockey skate that suits you

  When I was a kid, I used to go skating very casually outside and play with my family; on the other hand, the players trained long and hard to get to the professional leagues and even the World Championships. Inline skating and field hockey are also common training tools for hockey players, especially in professional, junior and collegiate leagues. Whether you're keen on competitive high-level inline hockey, looking for some extra training, or just looking for some light exercise in the sun our Roller Hockey skate has you covered. Roller skates are one of the pieces of equipment you need to enjoy playing hockey. However, in modern times, there are various types of roller skates. With all the different brands...

 • The Benefits of Using China Roller Skates for Fitness and Health

  The Benefits of Using China Roller Skates for Fitness and Health

  Roller skating has been a popular activity for decades, and for good reason. Not only is it a fun and enjoyable way to get outside and exercise, but it also offers a range of health benefits. China roller skates are a popular choice for many fitness enthusiasts due to their affordability, durability, and versatility. In this article, we will explore the benefits of using China roller skates for fitness and health.     Burns Calories: Roller skating is an effective cardio workout that burns calories and helps to shed excess weight. According to the American Council on Exercise, roller skating can burn up to 600 calories per hour, making it a great way to achieve your fitness goals. Builds Muscle:...

 • מצא ספקים של מגני גלגיליות מוטבעים לקנות בזול יותר

  מצא ספקים של מגני גלגיליות מוטבעים לקנות בזול יותר

  Inline skates are a good investment, but they can be expensive. If you're looking for a cheaper way to enjoy inline skating, try finding an inline skating protector supplier. You can usually find them online and they can give you the protection you need for a fraction of the cost. Just make sure to research the supplier before buying to make sure you're getting a good deal. It was midsummer and the heat was unbearable. Everyone is looking for a way to cool off, and that's when I stumbled across the perfect solution: an inline skate protector. I've never heard of them before, but they sound like the perfect way to stay cool.     I did some research and...

 • Soft Ice Figure Skates Suppliers: How to Find the Perfect Fit

  Soft Ice Figure Skates Suppliers: How to Find the Perfect Fit

  Finding the perfect pair of ice skates is crucial for figure skaters, as the right fit can significantly improve their performance and comfort on the ice. With so many options and brands available, it can be challenging to find the perfect pair. This article will explore how to find the perfect fit when shopping for soft ice figure skates and the factors to consider when selecting a supplier.   Determine Your Skating Level Before shopping for ice skates, determine your skating level, as this will affect the type of skates you need. If you're a beginner or intermediate skater, you may not need high-end skates and can opt for more affordable options. However, if you're a professional or advanced skater,...