Cartref - Blog - Gwybodaeth am y Diwydiant - Pam y dylech ddewis gwneuthurwr sglefrio rholio

Pam y dylech ddewis gwneuthurwr sglefrio rholio

time: 22-09-13 view:319

Inline Skates vs Inline Skates – Which Is Better?
Skating is all about having fun – so whether it’s roller skating, inline skating or skateboarding, you’re always better off picking whichever you like best. While we think both are great ways to get outdoors, you may have a preference for your style of skating! Roller skates have a wider wheelbase, so some people find it more stable during practice. Others feel that the longer wheelbase of inline skates also helps when they start learning. They’re all pretty fun, so we recommend picking the one that suits you best!

 


What are inline skates?
“Inline skates” is another name for roller skates. Just like you might see at a skate park or on the street – the wheels of an inline skate are all lined up right under the rider’s feet.
How do roller skates work?
Roller skates have bottom plates that support front and rear hangers – much like smaller versions of skateboards. This soleplate and hanger assembly has polyurethane bushings that allow your skates to turn when you tilt your foot, and you can tighten or loosen them to suit the way you skate.

 

 

 

How do you use inline skates?
Learning to wear inline skates can feel tricky at first, but with some time and persistence, you’ll master the basics sooner than you think! The trick is to focus on building a solid skill base before moving on to more advanced moves. Focus on getting around and maintaining your balance to get started and build confidence.
Are inline skates easier to slip in than quad skates?
Learning to inline or inline skating takes time – but the learning process for each style looks slightly different. Some people find it easier to skate comfortably at slightly faster speeds with inline skates with a longer wheelbase, while others find the side-by-side stability of quad skates helpful at first. They’re all pretty fun, so we recommend picking the one that suits you best!
What size inline skates should I buy?
The Jia Yue Sports is designed to fit most foot shapes and can be adjusted with its laces and buckle system for your perfect fit. You can follow us to find the perfect size for you.

y newyddion diweddaraf
       
 • Sut i fewn-lein Sglefrio Fel Pro!

  Sut i fewn-lein Sglefrio Fel Pro!

  Inline skating is a great way to get around and have fun, and if you do it like a pro, you'll be able to do it with ease. Here are some tips to help you inline skate like a pro! Inline skating basics Inline skating is a great way to get some exercise, have fun, and also improve your balance. It can also be a great way to get around town, especially if you live in a place with lots of hills. Before you start inline skating, there are a few things you need to know. The first thing you need to know is how to stop. There are a few ways to do this. One way is to use...

 • Mae cyflenwyr sglefrio ffigur yn eich cadw'n sglefrio trwy'r gaeaf

  Mae cyflenwyr sglefrio ffigur yn eich cadw'n sglefrio trwy'r gaeaf

  Mae sglefrio ffigwr yn gamp boblogaidd y mae llawer yn ei charu. Os ydych chi'n chwilio am bâr da o esgidiau sglefrio, mae'n bwysig dod o hyd i gyflenwr dibynadwy. Mae sglefrio yn gamp gaeafol boblogaidd y gall pobl o bob oed ei mwynhau. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn rhoi cynnig arni, bydd angen i chi brynu esgidiau rholio. Mae yna lawer o wahanol fathau o esgidiau sglefrio ar y farchnad, felly gall fod yn anodd penderfynu pa un sydd orau i chi. Manteision prynu gan gyflenwr sglefrio ffigur Mae llawer o fanteision i brynu esgidiau sglefrio gan gyflenwr. Yn gyntaf, gallwch fod yn sicr o gael cynnyrch o ansawdd uchel. Dim ond y brandiau a'r cynhyrchion gorau y mae cyflenwyr sgrialu yn eu cynnig, felly gallwch chi fod yn siŵr eich bod chi'n cael...

 • Mae'r gwneuthurwr rholer yn esbonio symudiadau sylfaenol sglefrio ffigwr

  Mae'r gwneuthurwr rholer yn esbonio symudiadau sylfaenol sglefrio ffigwr

  Mae sglefrio ffigwr iâ yn gamp sy'n rhoi pwyslais mawr ar sgil. Os ydych chi eisiau ymarfer sglefrio ffigwr, yn gyntaf rhaid i chi feistroli symudiadau sylfaenol sglefrio ffigwr. Mae hanfodion sglefrio ffigwr yn cynnwys codi'r sawdl yn ei le, sefyll yn ei le, bob yn ail droed yn ei le a sefyll yn ei le. Dim ond trwy feistroli'r symudiadau sylfaenol hyn y gallwn ddechrau'r arfer anodd. Gadewch inni ddysgu ymarferion sglefrio ffigur syml gyda chi. Ar gyfer symudiadau sylfaenol sglefrio ffigwr, gosod sylfaen dda yw'r allwedd! Os ydych chi eisiau ymarfer symudiadau anodd, rhaid i chi wneud y pedwar symudiad sylfaenol canlynol yn gyntaf: 1. Codwyd y sawdl yn ei le Daliwch y rheilen, neu gyda chefnogaeth eich partner, codwch y...

 • Ble mae plant yn hoffi gwerth esgidiau rholio?

  Ble mae plant yn hoffi gwerth esgidiau rholio?

  Mae gwerth poblogaidd esgidiau rholio yn adlewyrchu bod sglefrio rholio yn gamp gyda swyddogaethau adloniant a hamdden. Ar yr un pryd, mae ganddo hefyd y fantais o werthfawrogiad cryf. Mae hefyd yn un o'r digwyddiadau pwysig mewn cystadlaethau chwaraeon rhyngwladol. Mae'r cynnydd mewn sglefrio rholio wedi arwain at ddatblygiad llawer o ddiwydiannau sy'n ymwneud â sglefrio rholio, ond os yw rhai cwmnïau'n hyrwyddo datblygiad arloesol sglefrio rholio yn Tsieina, yna gadewch i ni siarad am bwlïau gweithgynhyrchwyr sglefrio rholer - mae sglefrio dyddiol yn broses gymhleth. Mae angen i ni ddatblygu esgidiau rholio plant sy'n gallu clymu eu hesgidiau mewn ychydig eiliadau yn ôl arferion ymarfer corff y plant. Gall y system "slacking turnbuckle" glymu'r esgid o fewn ychydig ...

 • Mae Gweithgynhyrchwyr Sglefrio Ffigyrau Iâ Meddal yn Defnyddio Deunyddiau o Ansawdd Uchel i Gadw Eich Sglefrio'n Ddiogel

  Mae Gweithgynhyrchwyr Sglefrio Ffigyrau Iâ Meddal yn Defnyddio Deunyddiau o Ansawdd Uchel i Gadw Eich Sglefrio'n Ddiogel

  Chwilio am bâr da o esgidiau sglefrio meddal? Nid yw'r gwneuthurwr ar rew meddal yn gweld y gwneuthurwr. Mae ein esgidiau sglefrio yn cael eu gwneud gyda'r manwl gywirdeb a'r gofal mwyaf i sicrhau profiad sglefrio cyfforddus a phleserus. Siopwch yn hyderus gan wybod mai dim ond deunyddiau o'r ansawdd uchaf yr ydym yn eu defnyddio wrth adeiladu ein cynnyrch. Rydw i wedi bod yn sglefrio ers blynyddoedd, ond rydw i wedi bod yn cael trafferth dod o hyd i bâr o esgidiau sglefrio da. Fel arfer byddaf yn cael pâr sy'n rhy stiff ac anodd symud i mewn, neu'n rhy feddal i ddarparu'r cymorth sydd ei angen arnaf. Clywais am frand newydd o sglefrio a oedd i fod y gorau ar y farchnad, felly penderfynais roi cynnig arni. ...

 • P'un a yw olwynion y esgidiau sglefrio Roller yn fawr neu'n fach

  P'un a yw olwynion y esgidiau sglefrio Roller yn fawr neu'n fach

  Esgidiau rholio yw'r gamp fwyaf poblogaidd oherwydd gallant ymarfer gallu cydbwysedd pobl. O ran esgidiau rholio, mae'r dewis o esgidiau rholio yn arbennig o bwysig, ond mae llawer o bobl bob amser yn mynd i mewn i brynu olwynion mawr neu olwynion bach wrth brynu esgidiau sglefrio. A yw olwynion y esgidiau sglefrio yn dda neu'n fach pan fyddant yn fawr? Beth yw'r gwahaniaeth rhwng maint esgidiau rholio ac olwynion? Gadewch i ni edrych gyda'n gilydd. Mae p'un a yw olwynion esgidiau rholio yn fawr neu'n fach yn dibynnu ar sut rydych chi'n eu defnyddio. Mae'r olwyn fach yn addas ar gyfer chwaraeon patrwm, ac mae'r olwyn fawr yn addas ar gyfer sgwrio stryd. Yn ogystal, oherwydd bod yr olwynion mawr yn hawdd i roi grym, mae'n ...