Cartref - Blog - Deinameg cwmni - Pa un ddylwn i ei ddewis wrth brynu esgidiau rholio?

Pa un ddylwn i ei ddewis wrth brynu esgidiau rholio?

amser: 21-12-22 view:907

Tybed a ydych wedi sylwi bod gan lawer o bobl ifanc a phlant ddiddordeb mawr mewn sglefrio rholio, a hyd yn oed weld grŵp o bobl yn gwisgo esgidiau sglefrio rholio ar y man agored i ryddhau eu hunain. Y ffordd fwyaf sylfaenol o ddysgu sglefrio rholio yw dewis pâr o esgidiau sglefrio rholio. Ond nid yw llawer o bobl sy'n dewis sglefrio rholio yn gwybod sut i ddewis, pa un sy'n well? Gadewch i ni drafod gyda chi sut i ddewis.

Tsieina Roller Skate gweithgynhyrchwyr
1. Sut i ddewis? A yw'n bwysig iawn dewis brand enwog?
Wrth ddewis esgidiau rholio, mae pawb yn ystyried cysur y traed a hyblygrwydd yr esgidiau. Er mwyn mynd ar drywydd oferedd, dewiswch bâr o esgidiau nad ydynt yn addas i chi. Os ydych chi'n ei wisgo am amser hir, bydd yn achosi niwed i'ch traed. Dewiswch bâr o esgidiau da i wneud ichi gerdded yn gyflymach ac ymhellach. Mae yna lawer o esgidiau brand enwog ar y farchnad, ond mae'r pris hefyd yn ddrud iawn. , Mae'n amlwg ei fod braidd yn ddrud i deuluoedd cyffredin a myfyrwyr. Y peth cyntaf i'w ystyried yw ei ansawdd yn hytrach na'i frand. Y peth pwysig yw ei deimlo â'ch traed eich hun a'ch gwneud chi'n feistr arno.


2. Sut ddylai dechreuwyr ddewis?
Ar y dechrau, gallwch brynu esgidiau nad ydynt yn broffesiynol. Yn gyffredinol, dylai dechreuwyr hefyd ymarfer symudiadau sylfaenol fel llithro, troi a brecio ar y ffordd. Gall esgidiau rholio nad ydynt yn broffesiynol fodloni'r gofynion hyn, ac mae'r pris yn gymharol rhad. Gallwch ei brynu am un neu ddau gant o yuan. Fodd bynnag, pan fyddwch chi'n gwella ac yn dechrau dysgu symudiadau amrywiol, rhaid i chi brynu esgidiau rholio proffesiynol, oherwydd mae'r symudiadau anodd hyn yn annerbyniol i esgidiau rholio cyffredin.


3. Rhyw esgidiau rholio
Nid wyf yn gwybod a ydych erioed wedi arsylwi esgidiau rholio. Mae llawer o bobl yn eu gwahaniaethu yn esthetig, ond mewn gwirionedd fe'u rhennir yn bedwar grŵp o ddynion, merched, bechgyn a merched i addasu eu siapiau. Cymerwch y esgidiau rholio er enghraifft, mae fersiwn y merched ychydig yn gulach, ac mae cyffiau'r esgidiau yn is. Mae traed dynion fel arfer yn ehangach, felly mae ffit ehangach yn well. Yn fyr, dylech ddewis yr un iawn ar gyfer menywod neu ddynion wrth brynu.


Yn olaf, i grynhoi, prynu esgidiau rholio nid yw o reidrwydd yn gorfod mynd ar drywydd brandiau enwog, dim ond dewis rhyw dda a thraed addas. Os nad ydych chi'n gwybod sut i ddewis o hyd, gallwch chi cysylltwch â ni ac argymell esgidiau addas i chi yn ôl eich traed.

y newyddion diweddaraf
       
 • Prynwch Inline Skates Protector i'ch cadw'n ddiogel

  Prynwch Inline Skates Protector i'ch cadw'n ddiogel

  Skating requires the right equipment to participate and achieve good results. To participate in skating, athletes must protect them, with equipment that keeps them balanced during competition. Athletes need to take safety precautions. Buy Inline Skates Protector in advance. Where Athletes Are Most Injured 1. Knee Injury Knee injuries are common among skaters because their knee joints can be put under tremendous stress from the effects of landing on hard ice and constantly jumping. Continued shock and contraction can irritate the quadriceps tendon and irritate the kneecap.--Some common conditions include patellar tendinitis (jumper knee) and patellofemoral pain syndrome. Repeated jumping and jumping movements can cause pain in the front of the knee and around the kneecap. Some ways to avoid...

 • Mae gwneuthurwyr Roller Skate yn esbonio hanfodion sglefrio ffigur

  Mae gwneuthurwyr Roller Skate yn esbonio hanfodion sglefrio ffigur

  Figure skating is a high-skill sport. If you want to practice figure skating, you must master the basic movement essentials of figure skating. The basic movements of figure skating include lifting the heels, standing in place, alternating front and back movements of the feet in place, and standing in place. Only when these basic movements are mastered can we begin difficult exercises. Now, let's look at simple figure skating exercises introduced by wheel and Roller Skate manufacturers. Laying a good foundation is the key to the basic movements of figure skating! If you want to practice hard moves, you must first do the following four basic moves:     1. in situ calf raise Hold the railing or with the support...

 • Cyfanwerthwr Roller Inline Skates Oedolion yn creu hapusrwydd i chi

  Cyfanwerthwr Roller Inline Skates Oedolion yn creu hapusrwydd i chi

  Do you remember skating as a child and feeling the wind in your hair and the freedom of movement? Roller skating is a great way to exercise, have fun and feel like a kid again. If you're looking for adult skates, there are some great wholesalers out there to help you get the skates you need.     Adult roller skates come in a variety of styles and sizes, so you can find the pair that works best for you. Whether you're looking for four-wheeled skates or something more modern, there's a pair of skates for you. And, when you buy from a wholesaler, you can often get a great pair of skates at a great price. If you're looking...

 • Chwilio am Inline Skates Protector, dod o hyd i gartref cyfforddus ar gyfer eich esgidiau cariad

  Chwilio am Inline Skates Protector, dod o hyd i gartref cyfforddus ar gyfer eich esgidiau cariad

  Gelwir esgidiau sglefrio mewn-lein hefyd yn esgidiau sglefrio mewnol. Maent yn edrych fel pâr o esgidiau gyda sawl olwyn oddi tanynt. Mae pobl yn dibynnu ar reolaeth yr olwynion i gyflawni cyflymder a sgil yn y broses o gerdded. Rhennir y mathau yn arddulliau achlysurol, arddulliau rasio, arddulliau sgiliau, arddulliau ffansi gwastad a sneakers sglefrio rholio. O'r enw, gallwn hefyd weld swyddogaeth benodol a rôl esgidiau rholio. Mae dewis esgidiau rholio yn cynrychioli eich cariad at y sport.Looking for Inline Skates Protector hefyd i adlewyrchu eich cariad ym mhob manylyn. Dywedir, os ydych chi am wneud pethau da, mae'n rhaid i chi hogi'ch offer yn gyntaf, felly os ydych chi am gael technoleg sglefrio rholio gwych, yna rydych chi ...

 • Sut mae ansawdd sglefrio cyflymder carbon yn cael ei wneud yn Tsieina

  Sut mae ansawdd sglefrio cyflymder carbon yn cael ei wneud yn Tsieina

  O safbwynt proffesiynol, po uchaf yw caledwch yr esgidiau sglefrio cyflymder, y cyflymaf yw'r cyflymder llithro, felly mae'r esgidiau sglefrio cyflymder ar draed athletwyr proffesiynol i gyd yn fersiynau wedi'u haddasu, ac mae eu caledwch yn uchel iawn, a'r person cyffredin methu eu rheoli. Y rheswm pam mae caledwch yr esgid yn dod mor uchel yw oherwydd y ffibr carbon y tu mewn. Felly pam mae Sglefrio Cyflymder Carbon wedi'i Wneud yn Tsieina mor boblogaidd? Y berthynas rhwng ffibr carbon ac esgidiau sglefrio cyflymder Mewn esgid sglefrio cyflymder, caiff ei rannu'n bedair cydran, yr esgid uchaf, yn ogystal â'r ffrâm esgidiau a dwyn, a'r olwyn. Ymhlith y pedair rhan hyn, mae'r esgidiau uchaf ...

 • Chwilio am ategolion ICE Skates i gael y gorau o'ch profiad sglefrio

  Chwilio am ategolion ICE Skates i gael y gorau o'ch profiad sglefrio

  Mae sglefrio yn ddifyrrwch gaeaf poblogaidd, ac os ydych chi'n newydd i'r gamp, byddwch chi eisiau prynu rhai ategolion sglefrio. Mae yna ychydig o bethau y mae angen i chi eu hystyried wrth ddewis ategolion sglefrio, felly dyma ganllaw i'ch helpu i wneud y penderfyniad cywir. Beth i chwilio amdano wrth brynu ategolion ICE Skates Pan fyddwch chi'n prynu Sglefrio ICE, mae yna ychydig o bethau y mae angen i chi edrych amdanynt yn yr ategolion. Y peth pwysicaf yw maint y esgidiau sglefrio. Rydych chi eisiau sicrhau bod y esgidiau sglefrio o'r maint cywir ar gyfer eich traed. Mae angen i chi hefyd sicrhau bod gennych y llafn maint cywir. Dylai'r llafn ffitio'n glyd yn erbyn gwadn y droed. ...