About low price Inline skate

Low-cost inline skates are very popular now, and many young people like to wear them.

Low-cost inline skates are a must-have for ice skating and offer a better skating experience due to their unique design. In addition, low-cost inline skates also have the advantages of wear resistance and durability, and are the best choice for skating enthusiasts.

Inline skates usually have a lower price and are the first choice for many people to buy roller skates. In terms of characteristics, inline skates are usually much lighter than traditional skateboards, the sole is thinner, and the shoe body is usually made of lighter materials, so it is more convenient to carry and use. In addition, inline skates generally have smaller wheels than conventional skateboards, so they require less effort when skating.

How to use cheap inline skates? Share some experiences below. First of all, low-cost inline skates are suitable for skating enthusiasts, especially beginner skating enthusiasts. Secondly, low-cost inline skates need to be rubbed before use to ensure the smoothness of sliding.

If you want to save money and get high-quality direct skateboard roller skates, your best bet is to buy from a domestic supplier. Domestic manufacturers can offer you better prices and quality, and they can also help you save on shipping costs.

At present, the popularity of low-cost inline skates is evident. These shoes are great for young people because they are beautiful and cheap.

Dysgu mwy
Esgidiau sglefrio Roller Inline
Skates Iâ
Ategolion
Cysylltwch â ni

Latest low price Inline skate News

 • Popeth i'w Wybod Cyn prynu Sglefrio Rholio disgownt
  2022-8-9
  Popeth i'w Wybod Cyn prynu Sglefrio Rholio disgownt

  Mae pâr o esgidiau sglefrio wedi'u dylunio'n dda yn bwysig iawn mewn sglefrio rholio. Yn ôl y strwythur, gellir rhannu esgidiau rholio yn ddau gategori: esgidiau sglefrio rhes ddwbl a sglefrynnau un rhes, ac mae yna lawer o ddosbarthiadau mewnol o esgidiau sglefrio un rhes, felly byddwn yn canolbwyntio ar ddosbarthu esgidiau sglefrio un rhes. Esgidiau rholio gafael Mae'r term "sglefrio ffigur" yn cyfeirio at neidiau, troelli a chamau gweithredu anodd amrywiol ar leoliadau arbennig, a elwir hefyd yn sglefrio ffigwr rhyngwladol. Sglefrio Achlysurol O ran hamdden, fe'i defnyddir yn gyffredinol ar gyfer paentio strydoedd neu hamdden. Mae ganddo olwynion o'r un maint ac mae ganddo brêc ar y sawdl dde, gan bwysleisio cysur. strwythur sglefrio rholer Mae esgidiau sglefrio yn cynnwys olwynion, Bearings, dalwyr cyllell, leinin, byclau gwialen, bandiau ynni a rhannau eraill. Y rhannau olaf ohono yw'r corff esgid, deiliad cyllell, olwynion a Bearings. corff esgid Mae'r esgidiau rholio cragen caled yn gryno o ran dyluniad a deunyddiau cadarn i sicrhau defnydd hirdymor heb ddadffurfiad. Mae esgidiau cragen meddal wedi'u gwneud o ddeunydd trwchus sy'n ffitio siâp y droed ac yn edrych yn gadarn ac nid yw'n hawdd ei ddadffurfio. Yn gyffredinol, mae esgidiau cregyn caled yn defnyddio dau fath o fowldio castio a chynulliad hollti. deiliad llafn Deunydd cryfder uchel, cryfder cysylltiad cadarn. Nid yw'n anffurfio ac yn ystwytho. Rhennir y gweddill offeryn yn orffwys offeryn integredig a gweddill offeryn prawf hollt ar ffurf. Gall deiliad y cyllell un darn ddileu gwyriad yn llwyr, fel na chaiff y ffêr ei anafu gan chwaraeon. Ond wedi'i gyfyngu gan gost llwydni a phroses gynhyrchu, ...

  gweld mwy >>
 • Sut ydw i'n gwybod a yw maint y esgidiau rholio rwy'n eu prynu yn ffitio fy nhraed?
  2022-1-5
  Sut ydw i'n gwybod a yw maint y esgidiau rholio rwy'n eu prynu yn ffitio fy nhraed?

  Mae'r esgidiau rholio maint cywir yn rhan bwysig iawn o'r broses brynu, oherwydd bydd y sglefrynnau rholio cywir yn fwy cyfforddus a chefnogol. Gall esgidiau sglefrio amhriodol achosi perfformiad gwael, poen traed a diffyg awydd i sglefrio. Bydd esgidiau rholio o'r maint cywir yn darparu gwell cefnogaeth, yn gwella trosglwyddiad pŵer, ac yn fwy cyfforddus wrth sglefrio. Yn y canllaw hwn, byddwn yn cyflwyno'r esgidiau rholio maint cywir ar gyfer dynion, menywod a phlant. (1) Gwybodaeth maint cyffredinol esgidiau rholio Mae'r rhan fwyaf o esgidiau sglefrio yn ffitio maint eich esgid safonol. Felly, os ydych chi'n gwisgo esgidiau maint 8 bob dydd, mae esgidiau sglefrio maint 8 yn addas. Mae'r rhan fwyaf o frandiau sglefrio yn alinio eu sglefrynnau â brandiau esgidiau poblogaidd i hwyluso addasu maint. Y tro cyntaf i chi roi cynnig ar esgidiau sglefrio, efallai y gwelwch eu bod yn rhy agos, ond mae rhai triciau i wneud yn siŵr eu bod o'r maint cywir. Y tro cyntaf i chi wisgo esgidiau rholio, gwiriwch leoliad bysedd eich traed; os mai prin y byddant yn cyffwrdd â blaen y sglefrio, byddwch yn iawn. Os yw bysedd eich traed wedi'u plygu neu eu tynnu'n ôl, efallai y bydd y esgidiau sglefrio yn rhy fach. I egluro'n well pa mor dda y mae eich esgidiau sglefrio yn ffitio ar ôl eu gwisgo; gwisgwch eich esgidiau sglefrio, plygwch eich pengliniau, a rhowch eich hun mewn safle sglefrio. Unwaith y byddwch yn y safle sglefrio, byddwch yn teimlo bod bysedd eich traed yn datgysylltu o flaen y forgath. Yn y sefyllfa hon, byddwch yn deall yn well eu ffit ar esgidiau sglefrio ar ôl defnydd lluosog. (2) Rhagofalon ar gyfer dewis...

  gweld mwy >>
 • Pa un ddylwn i ei ddewis wrth brynu esgidiau rholio?
  2021-12-22
  Pa un ddylwn i ei ddewis wrth brynu esgidiau rholio?

  Tybed a ydych wedi sylwi bod gan lawer o bobl ifanc a phlant ddiddordeb mawr mewn sglefrio rholio, a hyd yn oed weld grŵp o bobl yn gwisgo esgidiau sglefrio rholio ar y man agored i ryddhau eu hunain. Y ffordd fwyaf sylfaenol o ddysgu sglefrio rholio yw dewis pâr o esgidiau sglefrio rholio. Ond nid yw llawer o bobl sy'n dewis sglefrio rholio yn gwybod sut i ddewis, pa un sy'n well? Gadewch i ni drafod gyda chi sut i ddewis. 1. Sut i ddewis? A yw'n bwysig iawn dewis brand enwog? Wrth ddewis esgidiau rholio, mae pawb yn ystyried cysur y traed a hyblygrwydd yr esgidiau. Er mwyn mynd ar drywydd oferedd, dewiswch bâr o esgidiau nad ydynt yn addas i chi. Os ydych chi'n ei wisgo am amser hir, bydd yn achosi niwed i'ch traed. Dewiswch bâr o esgidiau da i wneud ichi gerdded yn gyflymach ac ymhellach. Mae yna lawer o esgidiau brand enwog ar y farchnad, ond mae'r pris hefyd yn ddrud iawn. , Mae'n amlwg ei fod braidd yn ddrud i deuluoedd cyffredin a myfyrwyr. Y peth cyntaf i'w ystyried yw ei ansawdd yn hytrach na'i frand. Y peth pwysig yw ei deimlo â'ch traed eich hun a'ch gwneud chi'n feistr arno. 2. Sut ddylai dechreuwyr ddewis? Ar y dechrau, gallwch brynu esgidiau nad ydynt yn broffesiynol. Yn gyffredinol, dylai dechreuwyr hefyd ymarfer symudiadau sylfaenol fel llithro, troi a brecio ar y ffordd. Gall esgidiau rholio nad ydynt yn broffesiynol fodloni'r gofynion hyn, ac mae'r pris yn gymharol rhad. Ti...

  gweld mwy >>
 • Mae cyflenwyr Sglefrio Cyflymder Tsieina yn dod â phrofiad gwahanol i chi
  2022-1-13
  Mae cyflenwyr Sglefrio Cyflymder Tsieina yn dod â phrofiad gwahanol i chi

  Ydych chi erioed wedi gwisgo esgidiau sglefrio cyflym? Dylech fod wedi eu gweld o'r blaen. Mae olwynion esgidiau sglefrio cyflymder yn fwy na rhai esgidiau sglefrio, mae deiliad y gyllell hefyd yn hirach, ac nid oes gan esgidiau sglefrio cyflymder uchaf, mae esgidiau sglefrio cyflymder yn ysgafnach ac yn fwy sefydlog na sglefrynnau rholio, ac mae'r cyflymder hefyd yn gyflym. Fodd bynnag, oherwydd y diffyg hyblygrwydd, ni fydd esgidiau sglefrio cyflymder yn cael eu defnyddio i wneud rhai chwaraeon eithafol, megis brecio ffansi gradd uchel. Gall dechreuwyr sydd eisiau dysgu sglefrio rholio roi cynnig ar yr esgid hwn. Wrth brynu esgidiau sglefrio cyflymder, byddwch chi'n meddwl ble i'w prynu? Rhaid i bawb fod eisiau prynu pâr o rhad ac o ansawdd da. Ar yr adeg hon, bydd pawb yn mynd i'r Rhyngrwyd i chwilio a siopa o gwmpas, ac yna'n dewis gosod archeb. Mae'r canlyniad yn dal yn anfoddhaol. Ydych chi wedi meddwl gofyn i rai ffrindiau ddod o hyd i gyfanwerthwr? ? Rydym yn gyflenwr sy'n arbenigo mewn cynhyrchu esgidiau sglefrio cyflym. Mae gennym dîm ymchwil a datblygu cryf ac uwch yn y diwydiant, sy'n gwneud ein cynnyrch yn rhagorol mewn deunyddiau crai, technoleg cynhyrchu a dylunio arddull. Rydym hefyd yn gwerthu uniongyrchol ffatri. Sut i amddiffyn esgidiau sglefrio cyflym a gwneud eich esgidiau'n fwy gwydn Rwy'n aml yn clywed ffrindiau selogion sglefrio rholio yn cwyno eu bod yn ofalus iawn wrth sglefrio, ond mae rhai lleoedd yn dal i gael eu crafu neu eu difrodi'n hawdd. Mewn gwirionedd mae bywyd esgidiau rholio yn dri phwynt o dechnoleg a saith pwynt o ...

  gweld mwy >>
 • gwerthu sglefrio mewn-lein llestri
  2022-6-17
  gwerthu sglefrio mewn-lein llestri

  Dyluniwyd esgidiau sglefrio mewnol modern yn wreiddiol gan chwaraewyr hoci iâ ar gyfer eu hyfforddiant ffitrwydd. Heddiw, mae esgidiau sglefrio ffitrwydd wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer y rhai sy'n ceisio defnyddio eu sglefrynnau i ddod yn siâp neu i sglefrio'n rheolaidd. Mae cist sglefrio mewnol, olwyn a ffrâm yn nodweddion hanfodol o unrhyw sglefrio, waeth beth fo'r math. Mae'r breciau ar y sglefrio hwn yn ddewisol, sy'n golygu y gellir eu tynnu os oes angen. Fel arfer dim ond ar esgidiau sglefrio adloniadol a ffitrwydd y ceir breciau. Mae esgidiau sglefrio iâ yn ysgafnach o ran pwysau. Mae'n bosibl y bydd esgidiau sglefrio yn y gampfa yn fwy cyfforddus oherwydd y leinin mewnol a'u bod yn cylchredeg aer yn well trwy wahaniaethau awyru. Mae sglefrio mewn-lein yn weithgaredd ffitrwydd gwych. Os ydych chi'n bwriadu defnyddio'ch esgidiau sglefrio i gadw mewn siâp trwy anturiaethau sglefrio cyflym, hir, efallai mai esgidiau sglefrio ffitrwydd yw'r ffordd i fynd. Mae gennym esgidiau sglefrio mewnol ar werth ar hyn o bryd, felly os oes angen i chi aros mewn siâp hefyd, prynwch bâr.  

  gweld mwy >>
 • adult speed skates
  2022-11-9
  adult speed skates

  Adult speed skates can provide a great workout and a lot of fun. But, before you go out and buy a pair, there are a few things you need to know. What are adult speed skates? Adult speed skates are designed to provide a faster and more comfortable ride than standard roller skates. They are typically made of lightweight materials, such as aluminum or carbon fiber, which reduce the amount of energy needed to propel the skater forward. Additionally, the boot is typically made of a flexible synthetic material that hugs the foot closely, reducing drag and providing a more efficient stride. Why should you consider using adult speed skates? Adult speed skates can provide you with a number of benefits that you may not have considered before. Here are a few reasons why you should give them a try: 1. Adult speed skates are often more comfortable than traditional skates. They often have a softer boot that wraps around your foot more closely, providing a more snug fit. 2. Adult speed skates are often more durable than traditional skates. The frame and wheels are typically made from stronger materials, which can withstand more wear and tear. 3. Adult speed skates are often faster than traditional skates. The blades are sharper and the wheels are larger, which allows you to move more quickly and smoothly across the ice. If you’re looking for a new way to experience the thrill of speed skating, adult speed skates are a great option to...

  gweld mwy >>
 • roller skate moves
  2022-10-6
  roller skate moves

  If you're looking to impress your friends with your roller skating skills, then check out these top five moves! These moves will have you looking like a pro in no time. 1. The Stride I stand up, stretching my arms over my head. I take a deep breath and twist my torso to the right, then to the left. I take a step forward and then another. I feel the wind on my skin, the sun on my face. I feel alive. I am running. I am running through the streets, dodging people and cars. I am running through the woods, dodging trees and roots. I am running on the beach, dodging waves. I am running. I am running for the sheer joy of it. I am running to feel the wind in my hair, the sun on my face, the sand between my toes. I am running to feel alive. 2. The Skater's Roll The skater's roll is a move that is used to get around an opponent. It is a move that is done by skating around the opponent and then spinning around them. It is a move that can be used to get around an opponent quickly. 3. The T-Bone The T-Bone steak is one of the most popular cuts of meat. It's a thick, juicy steak that comes from the beef rib primal. The T-Bone has a lot of flavor and is a great choice for a hearty meal. 4. The Forward Flip I was in...

  gweld mwy >>
 • Cyflenwyr sglefrio hoci rolio
  2022-7-5
  Cyflenwyr sglefrio hoci rolio

  How to choose roller skates 1. The shoe body The outer shell of roller skates can prevent external impact and has the function of protecting the feet. Generally, the shoe body with shoe buckle is more convenient to wear; the side of the shoelace will be more close to the foot, but it is more troublesome to put on and take off. Generally, the better single-row roller skates are designed with straps and a buckle. General single-row roller skates have an inner boot, which can buffer the friction between the foot and the shoe shell to protect the foot and make the skin less prone to scratches and blisters. A good shoe body should be strong enough and sponge enough Thick and dense enough. 2. Shoe rack The chassis is a structure connecting the wheels and the shoe shell. The toughness of the chassis system is a major factor determining the life of the skates. There are usually different types of chassis designs, some thicker and thinner. The chassis is generally equipped with four wheels, but there are also small chassis equipped with three wheels, and speed shoes that can be equipped with five wheels. The aluminum alloy chassis is better, because the aluminum alloy chassis is harder and not easy to deform, but the price is more expensive.   3. Wheels Wheels must be highly elastic, never plastic wheels. The coach said that it is best to choose polyester material, that is, rubber wheels, which are suitable for various...

  gweld mwy >>