Cartref - Blog - Deinameg cwmni - A yw dysgu sglefrio rholio Tsieina yn well na rhedeg ffitrwydd?

A yw dysgu sglefrio rholio Tsieina yn well na rhedeg ffitrwydd?

amser: 21-12-22 view:563

When you choose exercise or fitness, the first consideration may be treadmills, weightlifting and stationary bicycles in the gym. You are unlikely to think of roller skating because many people do not understand the effectiveness of roller skating as an exercise mechanism.
If it can be done correctly, it will be a very effective way of exercise. Roller skating has many benefits, including burning calories, reducing wear on bones and joints, and improving balance and coordination.

Roller Skate factory
(1) Learning China inline skate consumes Carri Road
When it comes to being healthy or staying healthy, many people think of themselves as a caliber counter.
They track the calories in the food they buy and eat, and try to burn calories through various exercises.
Roller skating is a particularly good fitness exercise that can help you burn calories because it takes almost no time to take effect.

During the 30-minute roller skating process, if inline skaters are skating at a stable and comfortable speed, they will
A heart rate of 148 times burns 285 calories. On the contrary, if you choose to skate intermittently, you will take the initiative to skate for one minute and then easily complete a round, burning 450 calories in 30 minutes.
If you choose to run or ride a bicycle instead of roller skating, you will lose 350 and 360 calories, respectively, at a rate of 148 times per minute. The number of running and cycling is still slightly higher, but the number of calories you can burn per minute depends largely on your weight. Therefore, you may lose more calories in 30 minutes compared to running or cycling. Not to mention the damage to the body caused by running and cycling, so roller skating is a very suitable choice for fitness.

Sglefrio Rholio Tsieina
(2) Exercise at low intensity
In addition to the calorie-burning benefits of inline skating in China, roller skaters may also benefit from low-impact exercises on the body’s bones and joints.
If you have ever jogged, then you know that running can be very painful to your knees, back and ankles.
The repetitive nature of this electric shock is harmful to your joints, and every step you take will cause them to lose their lives.
Roller skating is an excellent alternative to jogging and an excellent way to reduce damage to the bones and joints of the body.
In fact, roller skating has been shown to provide all the same benefits while affecting less than half of running.
If you are a running enthusiast, but your legs often hurt, please consider buying a pair of China inline skates to learn roller skating. He will save you a lot of future pain.

Fitness Inline Skates
(3) Fitness roller skate exercise can exercise your balance and coordination ability
Whether you have played roller skating before or not, roller skating requires a lot of balance and coordination skills. This is no secret.
Not surprisingly, many amateur and professional athletes use roller skating as a training tool to improve balance and coordination.

If you also want to take balance and coordination training to a new level, roller skating is a good choice.
A good way is to practice skating on each foot independently. Pick up one roller skate for 2 to 4 seconds, then switch to the other foot. This will quickly speed up your balance and coordination.
If you really try this sport, remember to always wear protective equipment.
However, even if you don’t want to use skating as a training tool for balance and coordination, a little improvement in balance and coordination will not help.

Finally, if you want to buy roller skates, please cysylltwch â ni. We have an advanced R&D team to produce high-quality products for you.

 

y newyddion diweddaraf
       
 • Sut alla i brynu fy mhâr cyntaf o esgidiau rholio Tsieina?

  Sut alla i brynu fy mhâr cyntaf o esgidiau rholio Tsieina?

  Felly rydych chi'n penderfynu dechrau sglefrio, mae'n gamp gyda'ch traed ar glud, efallai eich bod chi wedi'ch ysbrydoli gan sliders ar tiktok, kwai, neu instagram, neu rydych chi bob amser eisiau mynd i mewn iddo, ond does gennych chi byth yr amser, efallai dim ond chi Mae gweld rhywun yn sglefrio iâ ar eich stryd yn eich ysbrydoli. Beth bynnag yw'r rheswm, mae sglefrio yn llawer o hwyl a ffitrwydd. Gall wir fynd â chi i lawer o leoedd. Os ydych chi eisiau prynu eich pâr cyntaf o esgidiau sglefrio, dyma rai pethau y mae angen i chi eu gwybod yn gyntaf. Eisiau prynu esgidiau rholio neu esgidiau rholio mewn-lein. Y cwestiwn cyntaf i'w ofyn i chi'ch hun yw: ydw i eisiau quads neu esgidiau sglefrio mewnol? Os nad ydych chi'n gwybod, yna rydyn ni'n argymell yn fawr ...

 • Please buy the Roller Hockey skate that suits you

  Please buy the Roller Hockey skate that suits you

  When I was a kid, I used to go skating very casually outside and play with my family; on the other hand, the players trained long and hard to get to the professional leagues and even the World Championships. Inline skating and field hockey are also common training tools for hockey players, especially in professional, junior and collegiate leagues. Whether you're keen on competitive high-level inline hockey, looking for some extra training, or just looking for some light exercise in the sun our Roller Hockey skate has you covered. Roller skates are one of the pieces of equipment you need to enjoy playing hockey. However, in modern times, there are various types of roller skates. With all the different brands...

 • Mae Gweithgynhyrchwyr Sglefrio Ffigyrau Iâ Meddal yn Defnyddio Deunyddiau o Ansawdd Uchel i Gadw Eich Sglefrio'n Ddiogel

  Mae Gweithgynhyrchwyr Sglefrio Ffigyrau Iâ Meddal yn Defnyddio Deunyddiau o Ansawdd Uchel i Gadw Eich Sglefrio'n Ddiogel

  Chwilio am bâr da o esgidiau sglefrio meddal? Nid yw'r gwneuthurwr ar rew meddal yn gweld y gwneuthurwr. Mae ein esgidiau sglefrio yn cael eu gwneud gyda'r manwl gywirdeb a'r gofal mwyaf i sicrhau profiad sglefrio cyfforddus a phleserus. Siopwch yn hyderus gan wybod mai dim ond deunyddiau o'r ansawdd uchaf yr ydym yn eu defnyddio wrth adeiladu ein cynnyrch. Rydw i wedi bod yn sglefrio ers blynyddoedd, ond rydw i wedi bod yn cael trafferth dod o hyd i bâr o esgidiau sglefrio da. Fel arfer byddaf yn cael pâr sy'n rhy stiff ac anodd symud i mewn, neu'n rhy feddal i ddarparu'r cymorth sydd ei angen arnaf. Clywais am frand newydd o sglefrio a oedd i fod y gorau ar y farchnad, felly penderfynais roi cynnig arni. ...

 • Prynwch esgidiau rholio hoci i gyflwyno model chwaraeon cystadleuol mwy cyffrous

  Prynwch esgidiau rholio hoci i gyflwyno model chwaraeon cystadleuol mwy cyffrous

  Cystadleuaeth chwaraeon yw hoci lle mae dau dîm yn defnyddio ffyn hoci gyda phenelinoedd i daro pêl galed a sgorio goliau. Fel arfer, mae'r math hwn o gêm yn cael ei chwarae ar y glaswellt. Mae hefyd o dan ddylanwad y gamp hon y mae'r gêm hoci rholio yn deillio. Mewn gwirionedd, yr un yw cynnwys a rheolau'r gwrthdaro yn y bôn. Dim ond bod yr athletwyr yn y gêm hoci rholio yn gwisgo esgidiau rholio. Ar yr adeg hon, nid tactegau yn unig yw'r prawf. Mae'r broblem hyd yn oed yn fwy yn broblem o feistrolaeth bersonol ar sgiliau sglefrio rholio. Mewn cystadlaethau proffesiynol, mae yna hefyd ofynion gwych ar gyfer esgidiau esgidiau rholio hoci rholio. Rhaid i ddyluniad yr esgidiau gydymffurfio â ...

 • Mae esgidiau sglefrio hoci yn ychwanegu rhywbeth at fywyd

  Mae esgidiau sglefrio hoci yn ychwanegu rhywbeth at fywyd

  Mewn bywyd, mae rhai pobl yn cerdded yn gyflym, mae rhai pobl yn cerdded yn araf, mae rhai pobl yn rhedeg i fyny ac ni all neb ddal i fyny, a gall rhai pobl ddefnyddio'r dull cludo i ddod yn bresenoldeb disglair yn y dorf. Dyma ystyr sglefrio rholio. Mae defnyddio sglefrio Roller Hoci yn gwisgo esgidiau rholio i chwarae hoci â'r fantais o allu dangos eich sgiliau sglefrio yn llawn, gan ganiatáu i fwy o bobl weld eu meistrolaeth ar sglefrynnau hoci. Ac nid yw ei nodwedd fwyaf hefyd yn hawdd ei meistroli. Gall y rhai sy'n gwybod chwarae'n dda, a bydd y rhai nad ydyn nhw'n gwybod yn dod â llawer o lawenydd i bawb wrth astudio, ond maen nhw hefyd yn ennill mwy o lawenydd o'r fath. cyfeillgarwch....

 • Pam y dylech ddewis gwneuthurwr sglefrio rholio

  Pam y dylech ddewis gwneuthurwr sglefrio rholio

  Skates Inline vs Inline Skates - Pa Sy'n Well? Mae sglefrio yn ymwneud â chael hwyl - felly p'un a yw'n sglefrio rholio, sglefrio mewn-lein neu sglefrfyrddio, rydych bob amser yn well eich byd yn dewis pa un bynnag yr ydych yn ei hoffi orau. Er ein bod yn meddwl bod y ddau yn ffyrdd gwych o fynd allan i'r awyr agored, efallai y byddai'n well gennych eich steil o sglefrio! Mae gan esgidiau rholio sylfaen olwynion ehangach, felly mae rhai pobl yn ei chael hi'n fwy sefydlog yn ystod ymarfer. Mae eraill yn teimlo bod sylfaen olwynion hwy o esgidiau sglefrio hefyd yn helpu pan fyddant yn dechrau dysgu. Maen nhw i gyd yn dipyn o hwyl, felly rydyn ni'n argymell dewis yr un sydd fwyaf addas i chi! Beth yw esgidiau sglefrio mewn llinell? Mae "Inline skates" yn enw arall ar esgidiau rholio. Yn union fel y gwelwch chi mewn parc sglefrio...