Cartref - Blog - Deinameg cwmni - Prynwch sglefrio mewn-lein, teimlwch fywyd gwahanol ar gyflymder gwahanol

Prynwch sglefrio mewn-lein, teimlwch fywyd gwahanol ar gyflymder gwahanol

amser: 21-11-09 view:358

Ymhlith esgidiau rholio, mae yna Inline sglefrio a sglefrio dwbl. O'i gymharu â sglefrio rholio rhes ddwbl, mae sglefrio rholio mewn-lein yn fwy heriol ac yn fwy ymarferol. Mae'r digwyddiadau sglefrio rholio y mae pawb yn eu hadnabod yn cynnwys sglefrio ffigwr, sglefrio rholio dull rhydd, sglefrio rholio i lawr yr allt, pêl sglefrio rholio, dawnsio crwn, ac ati Yn ystod y broses llithro, defnyddir cydlyniad y corff i gael cystadleuaeth rydd unigryw. Os dewiswch y math sy'n addas i chi trwy gyflwyniad proffesiynol wrth brynu sglefrio mewnol, yna bydd sglefrio stryd yn ffordd wych o gerdded.

 

Ers plentyndod, rydym wedi bod yn agored i sglefrio rholio, ond mae'r gwaith academaidd trwm yn golygu mai dim ond gwerthfawrogiad ac arbrofi achlysurol y mae ein hobïau yn ei wneud. Ar ôl i mi gyrraedd y brifysgol, darganfyddais fod gormod o bobl o'r un anian o'm cwmpas, roedd pawb yn prynu sglefrio mewn llinell, a ganwyd tîm sglefrio o'r fath. Ar y dechrau, roedd pawb yn ymarfer mewn ffordd syml ac yn deffro eu cof cyhyrau o esgidiau rholio. Ar noson serennog, cyfarfu pawb i fynd i'r stryd gyda'i gilydd. Yn y stryd wag, rhyddhewch eich cyflymder, rhyddhewch eich angerdd, rhyddhewch eich cariad at sglefrio rholio ers blynyddoedd lawer. Trafferthion bywyd yw'r beichiau rydych chi'n eu hychwanegu atoch chi'ch hun pan fyddwch chi wedi diflasu. Yn ein proses sglefrio rholio cyflym, trodd yr holl drafferthion yn chwerthin. Dylai bywyd ifanc fod mor ddi-chwaeth.

 

Y dyddiau hyn, mae gwahanol ddulliau cludo yn dod i'r amlwg mewn nant ddiddiwedd, ond ni all unrhyw beth ddisodli sefyllfa sglefrio rholio yn ein calonnau. Dyna ein hieuenctyd, a dyna hefyd yw ein cof goreu. Wrth ddod ar draws eraill prynu esgidiau sglefrio Inline, byddwn hefyd yn meddwl am ein bywyd ein hunain, a byddwn yn parhau â'r bywyd hwn i'r genhedlaeth nesaf, fel y gall pobl deimlo swyn sglefrio mewn-lein, a darganfod y gwahaniaeth o wahanol gyflymder. Yr un bywyd, efallai bod eich goleuedigaeth sydyn mewn sglefrio mor gyflym.

y newyddion diweddaraf
       
 • Prynwch Inline Skates Protector i'ch cadw'n ddiogel

  Prynwch Inline Skates Protector i'ch cadw'n ddiogel

  Skating requires the right equipment to participate and achieve good results. To participate in skating, athletes must protect them, with equipment that keeps them balanced during competition. Athletes need to take safety precautions. Buy Inline Skates Protector in advance. Where Athletes Are Most Injured 1. Knee Injury Knee injuries are common among skaters because their knee joints can be put under tremendous stress from the effects of landing on hard ice and constantly jumping. Continued shock and contraction can irritate the quadriceps tendon and irritate the kneecap.--Some common conditions include patellar tendinitis (jumper knee) and patellofemoral pain syndrome. Repeated jumping and jumping movements can cause pain in the front of the knee and around the kneecap. Some ways to avoid...

 • Dewch o hyd i Gyflenwyr Amddiffynwyr Sglefrio Mewn-lein i'w Prynu'n Rhatach

  Dewch o hyd i Gyflenwyr Amddiffynwyr Sglefrio Mewn-lein i'w Prynu'n Rhatach

  Mae esgidiau sglefrio mewnol yn fuddsoddiad da, ond gallant fod yn ddrud. Os ydych chi'n chwilio am ffordd rhatach o fwynhau sglefrio mewnol, ceisiwch ddod o hyd i gyflenwr amddiffynwyr sglefrio mewn-lein. Fel arfer gallwch ddod o hyd iddynt ar-lein a gallant roi'r amddiffyniad sydd ei angen arnoch ar gyfer ffracsiwn o'r gost. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymchwilio i'r cyflenwr cyn prynu i wneud yn siŵr eich bod chi'n cael bargen dda. Roedd hi'n ganol haf ac roedd y gwres yn annioddefol. Mae pawb yn chwilio am ffordd i oeri, a dyna pryd wnes i faglu ar draws yr ateb perffaith: amddiffynnydd sglefrio mewn-lein. Dwi erioed wedi clywed amdanyn nhw o'r blaen, ond maen nhw'n swnio fel y ffordd berffaith i gadw'n cŵl. Fe wnes i rywfaint o ymchwil a ...

 • Mae cyflenwyr sglefrio ffigwr iâ yn cynhyrchu esgidiau sglefrio ffigwr cymwys ar gyfer athletwyr

  Mae cyflenwyr sglefrio ffigwr iâ yn cynhyrchu esgidiau sglefrio ffigwr cymwys ar gyfer athletwyr

  Ydych chi erioed wedi breuddwydio bod Kwan Ying Shan fel sglefrwr ffigwr o safon fyd-eang fel Yevgeny? Er na fydd pâr da o esgidiau sglefrio yn gwneud iawn am eu hymroddiad, talent neu amynedd, gallant roi'r fantais a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch i fynd â chi i lefel nesaf y gystadleuaeth. Wedi'r cyfan, os ydych chi'n chwarae hoci iâ, nid ydych chi'n dod â sglefrio ffigur. Felly pam defnyddio esgidiau sglefrio rheolaidd neu rad os ydych chi eisiau sglefrio? Nid yw prynu esgidiau sglefrio yn debyg i brynu pâr o sneakers neu sodlau. Maen nhw'n esgidiau hollol wahanol ac mae yna lawer o bethau y mae angen i chi eu hystyried cyn prynu'r pâr hwn. Byddwn yn eich cerdded trwyddynt i gyd. [caption id="attachment_1767" align="aligncenter" width="612"] ffigur chwaraeon sglefrio...

 • Prynu Sglefrio Hoci disgownt i chwarae triciau newydd ac arbed costau byw

  Prynu Sglefrio Hoci disgownt i chwarae triciau newydd ac arbed costau byw

  Pam ei bod hi'n bwysig prynu'r pâr perffaith o Hoci Skate? Mae esgidiau sglefrio sy'n ffitio'n dda nid yn unig yn eich helpu i berfformio ar eich gorau, ond maent hefyd yn eich helpu i osgoi poen ac anaf ar yr iâ. O’r holl feintiau sglefrio sydd ar gael mewn siopau ac ar-lein, gallai ymddangos yn ddewis brawychus, ond rydym yn gobeithio y bydd dewis eich sglefrio nesaf yn brofiad pleserus. Gall esgidiau sglefrio o'r maint anghywir achosi anghysur a phoen i chi, a all effeithio ar eich perfformiad a'ch mwynhad. Gall esgidiau sglefrio sydd wedi'u gosod yn wael achosi pothelli, niweidio cynhalwyr pwysig yn eich esgidiau, neu ddifetha eich mwynhad o'r gêm. Rydym yn defnyddio ein harbenigedd i'ch cynghori ar sut i ddewis y Sglefrio Hoci mwyaf addas i chi a helpu...

 • Sut alla i brynu fy mhâr cyntaf o esgidiau rholio Tsieina?

  Sut alla i brynu fy mhâr cyntaf o esgidiau rholio Tsieina?

  Felly rydych chi'n penderfynu dechrau sglefrio, mae'n gamp gyda'ch traed ar glud, efallai eich bod chi wedi'ch ysbrydoli gan sliders ar tiktok, kwai, neu instagram, neu rydych chi bob amser eisiau mynd i mewn iddo, ond does gennych chi byth yr amser, efallai dim ond chi Mae gweld rhywun yn sglefrio iâ ar eich stryd yn eich ysbrydoli. Beth bynnag yw'r rheswm, mae sglefrio yn llawer o hwyl a ffitrwydd. Gall wir fynd â chi i lawer o leoedd. Os ydych chi eisiau prynu eich pâr cyntaf o esgidiau sglefrio, dyma rai pethau y mae angen i chi eu gwybod yn gyntaf. Eisiau prynu esgidiau rholio neu esgidiau rholio mewn-lein. Y cwestiwn cyntaf i'w ofyn i chi'ch hun yw: ydw i eisiau quads neu esgidiau sglefrio mewnol? Os nad ydych chi'n gwybod, yna rydyn ni'n argymell yn fawr ...

 • P'un a yw olwynion y esgidiau sglefrio Roller yn fawr neu'n fach

  P'un a yw olwynion y esgidiau sglefrio Roller yn fawr neu'n fach

  Esgidiau rholio yw'r gamp fwyaf poblogaidd oherwydd gallant ymarfer gallu cydbwysedd pobl. O ran esgidiau rholio, mae'r dewis o esgidiau rholio yn arbennig o bwysig, ond mae llawer o bobl bob amser yn mynd i mewn i brynu olwynion mawr neu olwynion bach wrth brynu esgidiau sglefrio. A yw olwynion y esgidiau sglefrio yn dda neu'n fach pan fyddant yn fawr? Beth yw'r gwahaniaeth rhwng maint esgidiau rholio ac olwynion? Gadewch i ni edrych gyda'n gilydd. Mae p'un a yw olwynion esgidiau rholio yn fawr neu'n fach yn dibynnu ar sut rydych chi'n eu defnyddio. Mae'r olwyn fach yn addas ar gyfer chwaraeon patrwm, ac mae'r olwyn fawr yn addas ar gyfer sgwrio stryd. Yn ogystal, oherwydd bod yr olwynion mawr yn hawdd i roi grym, mae'n ...